Waddenfonds steunt proefproject voor aardgasvrije warmteoplossing

Het CAIWO-project (Compacte Aardgasvrije Integrale Warmteoplossing) dat we in samenwerking met de drie bedrijven Caloratech, Pluss en Smeding uitvoeren ontvangt een bijdrage van € 975.765,- van het Waddenfonds. De totale kosten van het innovatieve project bedragen € 1.684.927,-. Het fonds laat hiermee zien dat de energietransitie in het Waddengebied hoog op de prioriteitenlijst staat.

De bedreiging van dit gebied door CO2 en andere broeikasgassen is slechts één van de vele die ontstaan
door schadelijke energievoorzieningen. De aardgasschade in Groningen en de beschadiging van het
Waddengebied door geplande invasieve ingrepen voor wind- en zonneparken (die onvoldoende stabiele
energie opleveren en meer energie infarcten gaan veroorzaken) zijn hier maar twee voorbeelden van.
Volgens Het Kan Wel! en de drie betrokken bedrijven kan het anders en dat willen we de komende
anderhalf jaar laten zien met dit proefproject.
Het proefproject


De proef moet laten zien dat het mogelijk is om op redelijk korte termijn bestaande en nieuwe woningen
aardgasvrij te verwarmen. De CAIWO zal op een aantal testlocaties in Groningen worden doorontwikkeld
en getest. Het systeem moet kunnen schakelen tussen verschillende bronsystemen, waaronder
zonnepanelen, aardwarmte en aquathermie.


Binnen deze proef gaat het om twaalf woningen in Loppersum, ’t Zandt, Zijldijk en mogelijk de stad
Groningen die aardgasvrij verwarmd zullen worden. Hiervoor is een betaalbaar, integraal en praktisch
(plug and play) systeem in ontwikkeling dat wordt geïnstalleerd in bestaande woningen. De warmte
wordt opgewekt met zonthermie, aardwarmte en/of een waterringleiding. Hoewel het systeem zeer
geschikt is voor individuele woningen, zal dit project zich vooral richten op collectieve toepassingen.
In het project wordt samengewerkt met gemeenten, woningcoöperaties en energiecoöperaties. Aan het
eind van het project zullen kennisbijeenkomsten worden georganiseerd om de introductie van het
systeem bij installateurs, woningcoöperaties, energiecoöperaties en burgers te stimuleren en te
versnellen. Het is in ons allerbelang dat het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen
wordt teruggedrongen.


Resultaat
Het resultaat moet zijn een compacte unit die kan worden geïnstalleerd in bestaande en nieuwe
woningen, bijvoorbeeld in de meterkast of op de plek waar nu de cv-ketel zich bevindt. Het slagen van
dit project heeft grote gevolgen voor het Waddengebied en met name voor de provincie Groningen. De
werking van het systeem is op kleine schaal al aangetoond. Dit project zal het CAIWO-systeem verder
testen en perfectioneren. Ook zal er een testlijn worden gebouwd voor de assemblage van de systemen.
Het is de bedoeling om na het project de productie van deze innovatie snel op te schalen, zodat zo snel
als mogelijk veel woningen aardgasvrij verwarmd kunnen worden.
Bij het opschalen van de productie wordt gekeken naar de mogelijkheid om lokaal te produceren,
mensen die op de arbeidsmarkt weinig kans krijgen een goede baan te bieden en het systeem door
aanpassing van grondstoffen zo toekomstbestendig mogelijk te maken.

Leave a Comment

nl_NL_formalNL